nankang

شیارهای زیادی که در سطح لاستیک را پوشانده است به بهبود هدایت خودرو ،کاهش صدا در سرعت بالا و همچنین جلوگیری از تکان های احتمالی کمک میکند.

طراحی این لاستیک با استفاده از آخرین تجربیات و فناوری روز انجام شده و بهترین شرایط رانندگی را برای اتومبیل های SUV  فراهم می کند.