nankang

ساختار زنجییر مانند آج این لاستیک سبب کاهش مصرف سوخت می شود.

همچنین مواد اولیه مورد استفاده در ساخت این لاستیک به کاهش آلودگی های محیط زیستی نیز کمک می کند.