nankang

2 خطی که در قسمت بیرونی این لاستیک قرار دارند سبب افزایش ایمنی در آب و هوای بارانی شده اند.

شیارهای متعددی که در کناره های لاستیک طراحی شده است از فشارهای بوجود آمده در کناره های لاستیک می کاهندکه به امکان مانور دادن و دور زدن کمک

بسیار زیادی می کند.