nankang

3خط اصلی زیگزاگ مانند روی لاستیک صداهای جاده را کاهش و همچنین راحتی و آسایش بیشتری را حین رانندگی به ارمغان می آورد.

این لاستیک نسل جدیدی از لاستیک های  (Commercial) جهت مصارف ون جهت بارگذاری بیشتر می باشد.