nankang

دیوارهای بسیار مستحکم این لاستیک علاوه بر کاهش صدا ، در امنیت و رانندگی با بار تاثیر زیادی دارد.