nankang

مقاوت زیاد و همچنین حفظ ثبات خودرو در مسیر ناهموار از ویژگی های خاص این تایر می باشد.

این لاستیک برای مصرف دوگانه جاده آسفالت و خاکی ساخته شده است .